TRYGG FERDSEL MED UNIVERSIELL UTFORMING

I henhold til Universell Utforming av byggverk del 1, NS 11001, skal alle glassdører og glassfelt være merket. Merkingen skal være horisontal i to høyder med senter på henholdsvis 900 mm og 1500 mm. Merkingen skal stå i kontrast til bakgrunnen, og den skal plasseres på begge sider av glasset for å bryte reflekser. Det merkede feltet skal ha en høyde på minst 50 mm. Merkingen skal sørge for at folk ser glass- og vindusflater og ikke går på disse.

BrandFactory har kunnskap om hva som må hensyntas for at du skal ivareta universell utforming i ditt bygg eller dine lokaler. Ta kontakt om du vil ha mer informasjon rundt både foliering av glassfelt men også henvisningsskilt og informasjonsskilt som kan brukes i denne forbindelsen.

BILDER

Foluedekor
Foluedekor Uu 01 Hero
Foluedekor
Foluedekor Uu 01 Hero
previous arrow
next arrow

SE ANDRE PRODUKTER

INTERIØRFOLIE

Gi ditt interiør nytt liv i en håndvending

GULVDEKOR

BrandFactory kan levere folie til ditt gulv eller fortauet utenfor, eller begge deler.

VINDUSDEKOR

Dekorativ vindusdekor som avskjerming eller profilelement