FOKUS PÅ KVALITET OG MILJØ

BrandFactory utvikler og leverer verdiskapende løsninger til noen av de største virksomhetene i Norge og Norden. Vi møter en stadig stigende interesse for bæredyktige løsninger og vi jobber proaktivt og målrettet med løsninger som påvirker klima og miljø minst mulig. Samtidig tar vi samfunnsansvar og har et godt arbeidsmiljø.

FRA TANKE TIL HANDLING

BrandFactory Norge jobber systematisk og kontinuerlig med å forbedre sin miljøinnsats og forplikter seg til å overholde egne krav, samt gjeldende lover og forskrifter. Dette er gjenspeilet og dokumentert i driften, senest gjennom oppdatert Bærekraftregnskap for konsernet (se vedlagt Hållbarhetsredovisning/Sustainability Report), men også gjennom vår sertifisering til Miljøfyrtårn i Norge.

«Som en ledende virksomhet innen visuell kommunikasjon og merkevarebygging tar vi naturligvis vårt ansvar for miljø, helse og sikkerhet. For omgivelsene, våre kunder, partnere og medarbeidere.

Vi ser et stadig økende fokus på disse områdene, så langt det er mulig streber vi etter å ta gode valg, og vi oppfordrer våre kunder og partnere til å gjøre det samme. Som Miljøfyrtårnbedrift har vi også forpliktet oss til dette. Vi tror på at vi sammen kan gjøre en forskjell og at alle bidrag teller.»

– Fredrik Sahlin, Adm. Dir.

TRYGGHET, BÆREKRAFT OG ANSVAR

BrandFactory sitt arbeid starter med en forankring i ledelsen og gjennom medvirkning av hele organisasjonen. Gjennom arbeidet med Miljøfyrtårn løftes temaet Helse, Miljø og Sikkerhet frem for å bli en sentral del av planlegging og gjennomføring av vårt daglige arbeid.

Les mer

 

For å sikre medvirkning og forståelse har vi valgt relevante og konkrete og målbare mål uten for høye ambisjoner. Vi har delt disse opp i tre kategorier:

  1. Internt i selskapet – Trygge og motiverte medarbeidere
  2. Vårt forhold til produksjon (eksterne partnere) – Miljøbevisste innkjøp
  3. Vårt forhold til sikkerhet ved montasje (eksterne partnere) – Ansvarsfulle innkjøp

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer om hvordan vi jobber for å nå våre mål for miljø og bærekraft.

Les gjerne vår miljørapport her.

VISUELL KOMMUNIKASJON MED UENDELIGE
MULIGHETER.

KONTAKT OSS