EFFEKTIV VAREMERKEKOMMU-NIKASJON

NYTT KONSEPT

HSB er en sterk og kjent merkevare, de planlegger, finansierer, bygger og forvalter boliger i hele Sverige. HSB har lenge vært flinke til å fortelle om seg selv i trykt format. På de stedene hvor de fysisk møter kundene sine, har de selv følt at de ikke helt har holdt følge med utviklingen, og at deres eksisterende kommunikasjon ikke rettferdiggjorde varemerket.

VÅR LØSNING

BrandFactory tok derfor en helhetlig grep rundt deres kommunikasjon på fysiske steder. Det startet med at vi utviklet et helt nytt konsept for hovedkontoret deres på Fleminggatan i Stockholm, et konsept som lett kunne videreformidles til andre kontorer rundt om i landet. Vi ønsket å lage et moderne kommunikasjonskonsept i et perfekt samspill mellom digital og trykt kommunikasjon og gi HSB de rette forutsetninger for å kommunisere relevant og kontinuerlig oppdatert informasjon.

Vi har hjulpet HSB hele veien, fra idé til levering.

BYGG OPP FRA GRUNNEN AV

Vårt kreative byrå startet med å integrere ytelsene som HSB har i 3D for enkel testing, skissering og visualisering. Vi renset alt og skapte nye relevante flater med det formål å tydeliggjøre HSBs merkevarekommunikasjon.

Vi fjernet alle gamle og ulike varianter av logoer og satte opp de gjeldende. For å tydelig og effektivt markere hvor HSBs kontor begynner og slutter, satte vi opp en trykt frostet folie med diodebelysning i vinduene. For å markere hovedkvarteret ble det satt opp flagg, noe som gir et pompøst og mer levende inntrykk.

EIERSKAP TIL EGNE FLATER

Førsteinntrykket var rotete, gamle skilt med forskjellige logoer fra forskjellige epoker som ikke lenger gjaldt. Det var vanskelig å skille HSB fra konkurrenter som ligger ved siden av hverandre og å bestemme hvor HSB faktisk starter og slutter. Vi ville gi HSB muligheten til å ta eierskap over sine egne flater.

KOMMUNIKASJON PÅ DEN FYSISKE PLASSEN

Vi kompletterte store deler av den analoge kommunikasjonen med digitale overflater, og ga mulighet for relevant og kontinuerlig oppdatert informasjon om prospekter, ispedd inspirerende og merkevareforbedrende kommunikasjon for å tiltrekke besøkende.

RESULTAT

Slide
PlayPlay
Hsb Digital Skyltning
Hsb Digitalsignage
Hsb Fasad
Hsb Fasad Digitala Skyltar
Hsb Kontor
Hsb Sma Digitala Skyltar
Slide
Hsb Digital Skyltning
Hsb Digitalsignage
Hsb Fasad
Hsb Fasad Digitala Skyltar
Hsb Kontor
Hsb Sma Digitala Skyltar
previous arrow
next arrow

SE ANDRE PROSJEKTER

SORTERA

Et showrom med alt ekstra

KIWI MINIPRIS

BrandFactory har i snart 19 år fått gleden av å være leverandør av utvendig skilting og dekor til KIWI.

CUTTERS

BrandFactory har levert produkter til 20 salonger i Norge, samt en salong i Stockholm.