PRODUKSJON

Du får fleksibilitet med Nordens største og mest moderne produksjon. Vi gir rom for at ditt oppdrag kan utvikle og endre seg underveis, og garanterer at vi leverer avtalte produkter til avtalt tid. Med et hus fult av spesialister planlegger vi hver eneste produksjon slik at du får kostnadseffektive og gode løsninger. Alle våre produkter og løsninger er skreddersydd etter dine ønsker

EFFEKTIV OG FLEKSIBEL PRODUKSJON

Se for deg at alle dine leverandørers kompetanser samles på ett sted. Du har kun én kontakt, som ivaretar alle typer oppgaver og gir deg råd gjennom hele prosessen. Fra idé til virkelighet. Høres det bra ut? Da er BrandFactory din totalleverandør.

One-Stop-Shopping gjør ditt arbeid og din hverdag enklere. Ved å samle hele din produksjon på et sted, har du ett kontaktpunkt å forholde deg til. Det gjør det oversiktlig for deg og gir oss som totalleverandør inngående kunnskap om dine ønsker og behov.

KAPASITET OG PRODUKSJONSNETTVERK I HELE VERDEN

Sammen med våre nordiske kolleger har vi Nordens største og mest moderne produksjon. Ut over dette samarbeider vi med et kompetent og sertifisert produksjonsnettverk med stor kapasitet i hele verden, som dekker hele vårt produktspekter både med hensyn til kvalitet og priser. Det er derfor ikke en oppgave vi ikke kan løse for deg. Kun fantasien setter grenser.

Vi har høye krav til vårt produksjonsnettverk både når det kommer til oppdatert teknologi, garantier, miljøhensyn og leveransedyktighet. Dette skal komme deg til gode til enhver tid.

Vårt produktspekter varierer fra bil- og vindusdekor, flagg og bannere, skilt med og uten lys, skjermer, analog og digital wayfinding, dekorasjon og alt du måtte behøve for å styrke din visuelle kommunikasjon

VI HAR ALLE ET FELLES ANSVAR

Når du samarbeider med BrandFactory samarbeider du med en miljøbevisst virksomhet. Vi jobber målrettet med bærekraft på tvers av konsernet, slik at vi kan leve opp til våre kunders CSR-policy og våre egne krav på området. Les mer om hvilke miljøbevisste og ansvarlige produksjonsmetoder vi benytter her.

Som virksomhet har vi et stort miljømessig ansvar. Derfor tar vi hensyn til natur og miljø i våre prosesser og i våre valg av samarbeidspartnere. Det er viktig for oss å jobbe målrettet for en bæredyktig virksomhet. Vi har alle et felles ansvar – både nå og i fremtiden.

Vil du samarbeide med en miljøbevisst og fleksibel totalleverandør, kontakt oss på tlf; 23 26 55 00.

SE ANDRE TJENESTER

DIGITALE VERKTØY

Digitale verktøy letter prosesser

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Alle skilt bør vedlikeholdes og noen skilt krever jevnlig service

RÅDGIVNING

Vi hjelper deg med å ta rett beslutninger