LEASING GIR 100% FINANSIERINGIERING

FINANSIERING / LEASING

Leasing gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten. Dette gir forutsigbarhet og konstant tilgang til oppdatert utstyr ved behov.

BrandFactory kan tilby leasing via vår samarbeidsparter IKANO Bank.

Ikano Bank er et internasjonalt konsern som utvikler, eier og forvalter selskap innenfor finans, eiendom, forsikring og detaljhandel.

Gjennom Ikano Bank tilbyr BrandFactory alle våre kunder konkurransedyktige betingelser.

Leasing betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med å lease er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening.

De fleste typer driftsutstyr kan leases, herunder:

  • Skilt med lys
  • Skilt uten lys
  • Skjermer
  • Wayfindere
  • LED Displays
  • Montasje/Installasjon
  • Service og vedlikehold


Leasingobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives. Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leasingavtalen.

SE ANDRE TJENESTER

MONTERING OG INSTALLASJON

Vi har et komplett nettverk av montører, elektrikere og andre spesialister.

BEFARING, PROSJEKTLEDELSE OG BYGGESØKNAD

God prosjektledelse er nøkkelen til suksess

DIGITALE VERKTØY

Digitale verktøy letter prosesser